Ανασκαφικός χώρος

Καραμπουρνάκι ή Μικρό Καραμπουρνού είναι το ακρωτήριο στον μυχό του Θερμαϊκού κόλπου, στο σημείο της απόληξης των λόφων που χωρίζουν την πεδιάδα της Θεσσαλονίκης από τη χαμηλή κοιλάδα των Βασιλικών (εικ.1). Πίσω από το ακρωτήριο βρίσκεται ένας τεχνητός χαμηλός λόφος (τούμπα), ύψους περίπου 24μ., του οποίου το τμήμα προς τη θάλασσα έχει χαθεί από τη διάβρωση των κυμάτων (εικ.2, εικ.3).

intro_fig_005

Εικόνα 3: Ο λόφος του οικισμού στο Καραμπουρνάκι και η Θεσσαλονίκη στο βάθος.

Ο αρχαιολογικός χώρος περιλαμβάνει τμήματα ενός αρχαίου οικισμού, το λιμάνι και τα νεκροταφεία του. Τα ανασκαμμένα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα των αρχαίων οικιών υποδηλώνουν πως το κύριο τμήμα του οικισμού βρισκόταν στην κορυφή της τούμπας (εικ.4, εικ.5, εικ.6), ενώ τα νεκροταφεία του εκτείνονταν στην περιοχή που περιβάλλει τους πρόποδές της. Μέρος των αρχαίων λιμενικών εγκαταστάσεων έχει εντοπιστεί στη θάλασσα, κάτω από το σημερινό Κυβερνείο (εικ.7). Παρ’ όλο που δεν έχει βρεθεί ακόμη επιγραφή με το όνομα του αρχαίου οικισμού, ο χώρος είναι πιθανόν ότι αποτελούσε τμήμα της αρχαίας Θέρμης, του πιο σημαντικού πολίσματος στον μυχό του Θερμαϊκού κόλπου πριν από την ίδρυση της Θεσσαλονίκης. Το πόλισμα αυτό, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ενδείξεις φαίνεται ότι ήταν κτισμένο κωμηδόν, δηλαδή αποτελείτο από μικρούς οικισμούς που ο καθένας τους απείχε κάποια απόσταση από τον άλλο. Το Καραμπουρνάκι, λόγω του λιμανιού του, φαίνεται ότι στους αρχαϊκούς και κλασικούς χρόνους ήταν ένα από τα σημαντικότερα τμήματα της αρχαίας Θέρμης.