Επικοινωνία

Ελένη Μανακίδου, Καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστημιούπολη 54124 Θεσσαλονίκη, Γραφείο 311, Τηλέφωνο: 2310997279, Φαξ: 2310997775, E-mail: hmanak@hist.auth.gr

Δέσποινα Τσιαφάκη, Διευθύντρια Ερευνών- Υπεύθυνη Τμήματος Πολιτισμού και Δημιουργικών Βιομηχανιών, «Αθηνά»: Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών & της Γνώσης, Κτίριο Ε.Κ. «Αθηνά» Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων Τ.Θ. 159, 67100 Ξάνθη, Τηλέφωνο: 2541078787 (224), Φαξ: 2541063656, E-mail: tsiafaki@athenarc.gr