Πρακτική άσκηση φοιτητών

Η Πρακτική Άσκηση απευθύνεται σε φοιτητές που ακολουθούν την αρχαιολογική κατεύθυνση στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ. και αντίστοιχα τμήματα του εξωτερικού.

Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε αρχαιολογικές εργασίες, όπως: καταγραφή ευρημάτων, συγκόλληση, φωτογράφιση, σχεδίαση, ηλεκτρονική τεκμηρίωση κ.ά.

Επίσης, σε συνεργασία με το Τμήμα Πολυμέσων του Ε.Κ. “Αθηνά” διενεργείται σεμινάριο επιμόρφωσης των φοιτητών στη χρήση νέων τεχνολογιών στην επιστήμη της αρχαιολογίας.