About the website of the excavation in Karabournaki

Website design – Text composition – Text overview : Despoina Tsiafaki, Research director, head of the Department of Culture and Creative Industries

Text composition: Michalis Tiverios, Eleni Manakidou, Despoina Tsiafaki, Vasilis Evangelidis, Vivi Saripanidi, Kostas Filis, Nikos Chatzis, Tatiana Theodoropoulou, Soultana-Maria Valamoti, Eugenia Gkatzogia, Bella Dinova

Translation – Text input:  Natasa Michailidou, archaeologist – museologist – tour guide, Meliana Karta, archaeologist

Website design – Graphics design – Image editing: Natasa Michailidou, archaeologist – museologist – tour guide

Website development: Kostas Stavroglou, specialist technical scientist, Markos Dimitsas, computer scientist

Copyrights for the material of the Karabournaki excavation

© Karabournaki 1994-2021